Privacyverklaring


Privacy-verklaring Ing-things.blogspot.nl


Algemeen

Ing-things.blogspot.nl is een blog. De enige reden voor een privacyverklaring is dat de mogelijkheid bestaat om onder een post te reageren. Een adequate omgang met persoonsgegevens zijn wij u verplicht. 
De privacy-verklaring van Ing-things.blogspot.nl beschrijft welke gegevens verzameld worden, hoe deze gegevens gebruikt worden en hoelang de persoonsgegevens bewaard worden. 

Definitie
Met “Blog” wordt hierna in deze privacy-verklaring bedoeld de blog bereikbaar via het internet-adres “ing-things.blogspot.xxx”. Het “xxx”-gedeelte in het internetadres is het TLD-gedeelte van een internetadres. Afhankelijk van de het land van herkomst van de bezoeker kan blog-programmatuur daar een code invullen. De meeste daartoe gebruikte codes zijn “nl”,”com” en “be”. Echter andere kunnen voorkomen.
Met “technische omgeving” wordt in deze privacy-verklaring bedoeld infrastructuur, waaronder processoren en opslagapparatuur, en programmatuur waardoor de Blog na transport over openbare internet verbindingen in de door u gebruikte browser kan worden geraadpleegd.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek de Blog kunnen wij bepaalde gegevens verwerken. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De Blog verzameld persoonsgegevens noodzakelijk voor:
 1. plaatsen van reactie onder een post;
 2. statistieken.

De volgende gegevens worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • gekozen naam waaronder gereageerd wordt;
 • E-mailadres
 • IP-adres

Beheersomgeving persoonsgegevens

De Blog verwerkt, slaat op of wijzigt op geen enkele gestructureerde wijze de door u verstrekte persoonsgegevens. De beheersomgeving voor het inzien en wijzingen van de door u verstrekte gegevens bestaat uit het raadplegen van de door u geplaatste reactie’s.

Doeleinden voor persoonsgegevensverwerking

  Plaatsen van reactie
  U kunt ervoor kiezen om uw reactie anoniem te doen of daar een naam voor te gebruiken. De Blog controleert niet of deze naam bestaat. 
  Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie in het kader van spam en misbruik van de reactiemogelijkheden onder posts maakt de technische omgeving en de beheerders van deze omgeving , indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres.
  Statistieken
  Het aantal en herkomstland van de bezoekers aan de blog wordt aan de hand van het IP-nummer gemeten. 

Publicatie

De Blog toont alleen de door uw gekozen naam bij uw reactie. Andere persoonsgegevens worden door Blog niet gepubliceerd.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens achtergelaten op Blog worden nooit aan derden doorgegeven.

De blog draait in een technische omgeving om niet ter beschikking gesteld door Google. Voor het gebruik van persoonsgegevens door Google wordt u verwezen naar de privacyverklaring van Google.

In Blog zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. 

Cookies

Wanneer u Blog voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wordt uitgelegd waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Volgend gebruik van Blog wordt opgevat als toestemming voor het gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Mogelijk vanwege, alleen (!), technische redenen is het mogelijk dat programmatuur van Blog in uw browser vervolgens niet optimaal werkt.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Voor contactgegevens zie onze pagina daartoe.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Blog gebruikt alle door de technische omgeving geboden beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang de post leesbaar in de blog blijft. 

Reikwijdte van deze privacy-verklaring

Deze privacy-verklaring is uitsluitend van toepassing Blog. Deze privacy-verklaring heeft geen enkele relevantie op websites van derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Blog heeft het recht om zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Toekomstige wijzigingen zullen altijd binnen het kader van toepassing zijnde wetgeving, bijvoorbeeld echter niet uitsluitend privacy-wetgeving, plaatsvinden

Datum privacy-verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  23 mei 2018.

Geen opmerkingen: